כל מה שחשוב לדעת לגבי תפילת שחרית

Rate this post

כל מה שחשוב לדעת לגבי תפילת שחרית

תפילת שחרית היא התפילה אותה תיקן אברהם אבינו. הוא היה הראשון שהתפלל את תפילת השחר. לא היה נוסח קבוע לתפילה ולמעשה כל מה שאנחנו מכירים כיום, זהו נוסח אותה קבעו אנשי כנסת הגדולה. תפילת שחרית אשר נתקנה על ידי אברהם אבינו למעשה הייתה תקנה של תפילה של האדם מול קונו בעת קומו בבוקר. התפילה לא הייתה עם טקסטים קבועים או ספציפיים כאשר כל אחד הודה על העבר וביקש על העתיד ואף ושיבח את בורא עולם במילים שלו.

הידעת: "ברוך אתה ה' הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ולילה" בזמן אבותינו, כאשר נשמע קול התרנגול (להבדיל משעון הבוקר) זהו היה הזמן להתחיל את היום אבל, לפניו היה כחובה ללכת לבית התפילה לשם הנחת תפילין וברכות השחרית.

דבר ראשון – תפילה

היהודי מיד כאשר הוא פוקח את עיניו בבוקר, הוא מודה לקונו על שהשיב לו את נשמתו בחמלה רבה. כי כידוע בעת השינה הנשמה עולה למעלה ושינה נחשבת כאחד משישים ממיתה.

לאחר שהוא מתכונן, מנקה את גופו ומתארגן לתפילה, הוא צריך לעמוד לפני הבורא ולהתפלל את תפילת שחרית כסדרה.

לפני התפילה אין לאכול, אין לבלות ואין להתחיל בעיסוק כלשהו. יש גם כללים ברורים איך וכיצד לברך ב'בוקר טוב' כאשר עדיין לא התפללו. למעשה התפילה אמורה להיות הדבר הראשון של היהודי בבוקר ועל כן הוא לא יכול להתחיל בשום עבודה או עסקה קבועה כזו או אחרת.

כוחה של תפילה

אין דבר מניח את הדעת, מרגיע את האדם ומכין אותו ליום המעשה כמו התפילה בה הוא משתפך לפני קונו. בתפילה הוא מבקש מבורא עולם שתהיה לו סייעתא דשמיא בכל עיסוקיו ובכל מה שצפוי לו לאותו היום. מלבד זאת מדובר בפרק זמן בו הוא מתייחד עם קונו, אומר את המזמורים הקדושים המוסיפים ומחזקים את האמונה בבורא עולם, מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה וסיוע בכל מה שנצרך לו באותו יום וכמובן גם מודה, מברך ומשבח את הבורא שהכול ממנו מידו כל מה שיש לו.

זמן תפילה

חשוב לדעת כי ישנם זמנים קבועים לתפילה. אדם שקם מוקדם מאוד, לא תמיד יוכל כבר לעמוד בתפילה. לפני הנץ החמה אין למעשה לעמוד לתפילת שמונה עשרה למרות שאת שאר חלקי התפילה אפשר להתפלל. ישנו גם סוף זמן תפילת שחרית כאשר לאחר מכן לא ניתן יהיה להשלים את כל חלקי התפילה.

ישנו זמן מיוחד לקריאת שמע שזוהי מצוות עשה מדאורייתא כאשר היא גם כן כפופה לזמן ספציפי כאשר עד אז יש לקרוא את קריאת שמע.

תפילה בכוונה

אנשים שמשקיעים את זמן התפילה, שוקעים בה, מעמיקים במילים שלה ולא ממלמלים את התפילה באופן חטוף העיקר כדי לסמן 'וי' על המטרה, הם אנשים אשר חיים אחרת לגמרי מכל אדם אחר. איכות החיים שלהם טובה פי כמה וכמה. הם חיים עם אמונה כי הכול מאתו יתברך. הם מודעים לכך כי כל מה שהם רוצים או צריכים, יש להם כתובת אחת ויחידה אליה עליהם לפנות והם בהחלט חשים את הקשר בינם לבין בורא עולם.
    תודה שפניתם
    אלינו
    נחזור אליכם
    בהקדם
    ייעוץ בוואטסאפ