בדיקה ותיקון ספרי תורה
בדיקה ותיקון ספרי תורה

פרטי מוצר: ספר התורה, מהווה את תשמיש הקדושה הקדוש ביותר עבור היהודי. בו כתובים המצוות, החוקים, הדינים והמשפטים. בכל יום שני, חמישי ושבת אנו מוציאים בהידור את ספר התורה וקוראים בו את הפרשיות בהתאם לזמן.
בגלל שאנו קוראים בתורה באופן תדיר, ולאורך זמן, הוא נשמר ולא מבצעים בו בדיקות תקופתיות או תיקונים. אם כן, נבצע בדיקת ספרי תורה, רק כאשר התגלו בספר שלוש טעויות ויותר. הסיבות לכך שיתגלו טעויות עלולות להיות כתוצאה מלוחות, תנאי אקלים שאינם מתאימים לספר, בלאי שהצטבר בספרי תורה ישנים וכתוצאה מכך אותיות דהויות או מחוקות.

באחוזת הקודש ניתן ייעוץ והכוונה לבדיקה ותיקון של ספרי תורה. כמו כן ניתן להשיג באחוזת הקודש ספרי תורה בכשרות מעולה אשר נכתבות על גבי קלף משובח בדיו איכותי שישרוד לשנים רבות.