בדיקת מזוזות
15
בדיקת מזוזות
15

פרטי מוצר: את מצוות מזוזה, אנו פוגשים בספר דברים, כאשר אנו מצווים "והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך... וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" ( דברים פרק ו', פסוקים ו-ט') מצוות מזוזה, מהווה עדות ותזכורת לקשר המובהק בין עם ישראל לבין אלוקיו. את המזוזות אנו מתקינים על פתח הדלתות והן שומרות עלינו מכל צרה.

בדיקת מזוזות יש לבצע כל שבע שנים, ועל פי המנהג כל שלוש שנים. הסיבות לכך שנדרש לבצע בדיקות מזוזות, היא מכיוון שבמשך הזמן אותיות יכולות להדבק אחת לשנייה, להימחק, או לדהות. אלו דברים אשר פוסלים את המזוזות, ויש צורך לתקנם על ידי סופר סת"ם מוסמך. במקרים חריגים, אשר לא יהיה ניתן לתקן את המזוזות, יש לגנוז אותם ולרכוש מזוזות חדשות.