מזוזה גודל 7 – אשכנזי
100
מזוזה גודל 7 – אשכנזי
100

פרטי מוצר: מזוזה היא תשמיש קדושה ביהדות הנקבע בצד הכניסה לבית ובחדרי הבית.
תכנה של המזוזה הוא קלף עליו נכתבות בכתב סת"ם פרשיות 'שמע ישראל', ו־'והיה אם שמוע'.
יריעת הקלף נמצאת בתוך בית המזוזה - שנועד לכיסוי הקלף ולשמירה עליו. ניתן לבחור מבין
מגוון רחב של בתי מזוזה מהודרות בגדלים שונים.