תפילין בהמה גסה נוסח אשכנזי – דרבנו תם
1,500
תפילין בהמה גסה נוסח אשכנזי – דרבנו תם
1,500

פרטי מוצר: תפילין בהמה גסה בנוסח אשכנזי - רבינו תם. רצועות עור עליון משובחות. פרשיות בכשרות ללא ספקות. נכתבות ע"י סופר סת"ם מוסמך וירא שמים. מצורף תעודת בדיקת מחשב + תעודת בדיקת אנוש מוסמך + צילום הפרשיה