תפילין בהמה גסה נוסח ספרדי – רש"י
1,000
תפילין בהמה גסה נוסח ספרדי – רש"י
1,000

פרטי מוצר: תפילין בהמה גסה בנוסח ספרד -רש"י. רצועות עור עליון משובחות. פרשיות בכשרות ללא ספקות. נכתבות ע"י סופר סת"ם מוסמך וירא שמים. מצורף תעודת בדיקת מחשב + תעודת בדיקת אנוש מוסמך + צילום הפרשיה.