מיהו סופר סת”ם? כיצד הוא כותב? ותפילה קטנה היוצאת מן הלב

4.7/5 - (3 votes)

כדי לעסוק בקודש, צריך אנשים קדושים וראויים. תלמידי חכמים החיים את התורה, מתוך אמונה, מתוך אהבה. מתוך מסירות נפש והתרוממות רוח. לעסוק בקודש זו זכות גדולה, אשר מקרבת אדם לבורא ולתורתו. אחד מן האנשים העוסקים בקודש יום יום, הוא סופר סת”ם.

סופר סת”ם

סופר הסת”ם הוא אדם העוסק בכתיבת סת”ם – ראשי תיבות של – ספרי תורה, תפילין ומזוזות. אנו מצווים לעסוק בכתיבת התורה – “ועתה כתבו לכם את השירה הזאת”, שלא תישכח מנגד עינינו. עלינו לזכור, לשנן ולהעביר לילדינו את תורת ה’. מלאכת כתיבת הסת”ם, היא אחת מן המסורות שנשתמרו במהלך השנים, למרות כניסתם של בתי הדפוס ומכונות הצילום. מלאכת הסת”ם, צריכה להיות כתובה בכתב ידו של בן אנוש בלבד. איש יהודי, מוסמך וירא שמים.

כיצד כותב סופר הסת”ם?

סופר הסת”ם צריך להקפיד על הלכות רבות הקשורות לכתיבת סת”ם. הוא משתמש בקולמוס אשר עשוי מקנה, או נוצה, ובדיו מיוחד המכונה – דיו סת”ם. ישנם סופרי סת”ם, אשר כותבים גם ספרי נביאים וכתובים, וכן את פרשיית פיטום הקטורת. בעבר, חומר הגלם העיקרי להכנת כלי הכתיבה היה הקנה לסוגיו, המוכר יותר בשם “קולמוס”. לאחר שנכנס השימוש בנוצה, סופרי סת”ם רבים החלו להשתמש בו. על סופר הסת”ם לכתוב על קלף העשוי מעור בהמה טהורה ומכינים אותו באופן מיוחד. לכתיבת ספרי תורה, מזוזות ותפילין סדר כתיבה מסוים, ועל כן סופר הסת”ם צריך להיות זהיר במידה רבה.

מה צריך לעשות כדי להיות סופר סת”ם?

על מנת להיות סופר סת”ם, צריך להיות יהודי, זכר וגדול (מעל גיל 13) ועדיף שימלאו לך 18 ותהיה נשוי. בנוסף, יש ללמוד את כל ההלכות הקשורות למלאכת הסת”ם ולבצע אותן בהתאם. בעבר, נמצאו סופרי סת”ם אשר לא למדו את ההלכות כמו שצריך, ולכן החת”ם סופר, ורבנים נוספים, חייבו את סופרי הסת”ם, לקבל אישור מיוחד מבית הדין הרבני בוורשה, בפולין. כיום קיים ארגון בארץ ובארה”ב, המכונה “משמרת סת”ם”, אשר ממשיך את דרכם של שומרי הסת”ם שהיו בפולין. בהלכות הסת”ם קיימות הלכות הקשורות לאופן הכתיבה ואחרות הקשורות לאופן התיקון, במידת הצורך. לא ניתן לדעת האם סופר הסת”ם כתב ותיקן את הטקסט לפי ההלכה, מדובר בעבודה של האדם מול ה’, ולכן על סופר הסת”ם להיות אדם ישר וירא שמים.

אופן ביצוע הכתיבה

סופר הסת”ם, בכוונתו, בדיבורו ובמעשיו, מקשר את העצמים הגשמיים לעצמים הרוחניים. ולכן, בתחילת הכתיבה אומר: “אני כותב – לשם קדושת ספר תורה/ מזוזה/ תפילין/ מגילת אסתר”. בנוסף, בכל פעם שכתוב אזכרה – שם ה’, על סופר הסת”ם לומר בפירוש שכותב את האזכרה לשם קדושת השם. ניתן למצוא סופרי סת”ם אשר מקפידים לטבול במקווה לפני שהם כותבים את השם המפורש. בכתיבת האותיות, צריך לדקדק באופן שלא תשתנה צורת אף אחת מהן (אפילו במקצת) ולא תהיה דומה לאחרת. כל האותיות, המילים והפרשיות בתפילין ובמזוזות, חייבות להיכתב כסדרן, לפי סדר הופעתן בתורה. בספר תורה ובמגילות אין דין של “כסדרן”.

רמות כשרות

בכתיבת ספרי תורה, מזוזות, תפילין ומגילות, ניתן למצוא מספר רמות של כשרות.
כשר בדיעבד- מדובר על כתיבה פשוטה, שהיו עליה ספקות הלכתיות, ורב הכשיר אותה בדיעבד.
כשר לכתחילה- מדובר על כתיבה פשוטה אבל אין בה ספק הלכתי.
מהודר- מדובר על כתיבה יפה שאין עליה שום ספקות הלכתיות.

תפילה קטנה היוצאת מן הלב

אכן, לסופר סת”ם יש זכות גדולה לעסוק בקודש. כתביו משמשים אותנו בכל צעד ושעל בחיינו היהודיים. נסיים בתפילה קטנה היוצאת מן הלב, שכל תפילותינו ובקשותינו, יתקבלו ברצון אצל ה’.


    תודה שפניתם
    אלינו
    נחזור אליכם
    בהקדם
    ייעוץ בוואטסאפ