תפילין בהמה גסה מהודרות נוסח אשכנזי – דרבנו תם
1,800
תפילין בהמה גסה מהודרות נוסח אשכנזי – דרבנו תם
1,800

פרטי מוצר: תפילין בהמה גסה מהודרות בנוסח אשכנז - רבינו תם . פרודות עד חוט התפר. רצועות עור עליון משובחות. פרשיות בכשרות ללא ספקות. נכתבות ע"י סופר סת"ם מוסמך וירא שמים. מצורף תעודת בדיקת מחשב + תעודת בדיקת אנוש מוסמך + צילום הפרשיה.